• Úvod

    Vítáme vás jménem McKenzie Institutu ČR!

    McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® rovněž označovaná jako MDT je léčebný systém péče muskuloskeletálních obtíží založený nejen na mechanickém, ale i psychosociálním podkladě a zdůrazňující roli pacienta a autoterapii. Tento systém diagnostiky a léčby pacienta je založen na důkazech. Skládá se z vyšetření a léčebného protokolu, který se používá u akutních, subakutních a chronických obtíží páteře a kloubů končetin.

    Robin McKenzie úspěšně ukončil svá studia fyzioterapie na univerzitě Otago Novém Zélandě v roce 1952 a po celé období 60 let své profesní kariéry vyvíjel a vylepšoval tento systém vyšetření, klasifikace a terapie páteře a periferních kloubů. Robin McKenzie byl za své zásluhy oceněn řádem Nového Zélandu, UK, OBE, byl čestným členem anglické a novozélandské fyzioterapeutické společnosti.


Available courses

Elektronická závěrečná zkouška pro certifikát Cert.MDT

Elektronická závěrečná zkouška pro certifikát Cert.MDT

Elektronická závěrečná zkouška pro certifikát Cert.MDT

eVýuka před zahájením McKenzie kurzu část B

eVýuka před zahájením McKenzie kurzu část A

eVýuka pro přípravu na Certifikační zkoušku

Stará evýuka pro kurz A

Stará evýuka pro kurz B

Výuková prezentace pro studenty.